Augmenta el nombre de persones a l’atur durant el mes d’agost a Rubí