Fata Morgana presenta ‘Lower East Side, NY 69-70’ al Teatre Porta 4 de Gràcia