B Braun i Brugarolas, reconegudes per Enginyers Industrials de Catalunya