Bon paper de les tres colles Galzeran al Concurs de Banyoles