Bona acollida de la versió catalana ‘El poder dels cercles’ de Sánchez Labrador