Bons resultats per la UAR en nous controls en pista coberta