Buscallà: “L’Antiga Estació està a disposició de totes les entitats”