Calçats Bendranas rep el reconeixement de l’Ajuntament com a comerç centenari