CDC vol una partida per una passera que uneixi el centre i la Plana del Castell