Cecot Rubí, satisfeta amb les actuacions de millora als polígons, però recorda reptes pendents com el POUM