Clou amb una bona participació el seminari sobre la història de Rubí