Comencen les tasques de reparació de vorades i d’esporga