Confinament els caps de setmana i suspensió d’activitats extraescolars, culturals i esportives