C’s demanarà que Rubí entri dins el programa de detecció precoç del càncer de còlon