C’s exigeix a la Generalitat l’hospital i les urgències pediàtriques