C’s justifica el seu suport a l’estructura tècnica del PSC