C’s presentarà una moció per retirar la uralita amb amiant del Ramon Llull