C’s vol que el Ple reclami a la Generalitat el finançament de les escoles bressol