C’s vol que Rubí s’adhereixi a l’Associació Espanyola de Parcs i Jardins