Curs gratuït a l’Ateneu d’habilitats comunicatives i gestió del conflicte