David Guapo porta a Rubí el seu espectacle d’humor