‘De tapes per la Fira’, suculent aperitiu per fer boca per Sant Galderic