Delphi presenta un ERO que afectarà tots els treballadors de la fàbrica