Divisió a EUiA per la candidatura a les eleccions municipals