Dues administracions s’interessen pel distintiu de qualitat ambiental dels polígons de Rubí