Dues plates per al Balmes Rubí en el V Obert Internacional d’Aragó