“Durant aquests anys totes les ciutats del voltant del Vallès ens han passat la mà per la cara”