EdRa participa en la creació d’un ‘escape room’ del festival de videojocs NiceOne Barcelona