El 90% de les naus de polígons industrials de Rubí estan ocupades