El Bòjum, l’elefant que llença aigua, confeti i foc, es presenta en el 40è aniversari del Bòdum