El bus urbà que va fins a Can Solà tindrà una freqüència d’una hora