El Casal Popular participa en una funció d’Els Pastorets a la Generalitat