El Centro Aragonés de Rubí celebrarà la Festa del Pilar