El Centro Aragonés es prepara per la festivitat del Pilar amb el pregó de festes