El CER organitza una sortida al Centre d’Interpretació de l’Aviació Republicana i la Guerra Aèria