El CET Font del Ferro mira cap al futur amb iŀlusió