El club lliura els aliments recaptats a l’entitat ASAV