El comerç local, conscienciat amb la recollida selectiva