El consell consultiu de la gent gran visita la mostra ‘Els murs de la vergonya’