El Consell de la Formació Professional es compromet a promoure l’FP dual