El Consell de la Gent Gran s’informa sobre els refugiats