El consistori adequa el torrent de les Abelles, a Can Fatjó