El CRAC acollirà un curs de l’entitat Seminari Taifa sobre el capitalisme