El fotògraf Carles Mercader mostra el seu cantó més artístic