El GCMR-CER farà una visita a la zona del Baix Ebre