El GCMR-CER obre noves mostres coincidint amb el 90è aniversari del Museu de Rubí