El GCMR presenta un butlletí dedicat a la mineria, els cristalls i el diner