El Mag Lari oferirà una conferència sobre emprenedoria al Castell