El MercArt de Nadal, una proposta que es comença a obrir camí a la ciutat