El Mercat Municipal acollirà un supermercat per fer més atractiva l’oferta comercial